Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt av jämförande studier från 9 olika länder där forskare tittat på utfall vid placering i nätverket (släktinghem) jämfört med vanliga familjehem utvalda av socialtjänsten.

I korthet framkom inga negativa effekter av nätverksplacering, trots att dessa familjer i alla fall gällande studierna från USA hade svårare socioekonomiska förutsättningar än socialtjänstens familjehem.

Barn i vanliga familjehem uppvisade även högre psykiatriskt vårdutnyttjande. Generellt gynnas barn av nätverksplacering, dock gäller att barnet i fråga inte har några egna svårigheter eller särskilda behov då risken finns att ett släktinghem i dessa fall kan vara otillräckligt.

SBU har i rapporten kommenterat på i vilken utsträckning den systematiska översiktens olika delar och resultat är tillämpliga vid nordiska förhållanden. En rapport väl värd att läsa om du har 19 minuter till övers!

http://www.sbu.se/sv/publikationer/sbu-kommentar/placering-i-slaktinghem-respektive-vanliga-familjehem--vad-gynnar-barnen/

Dela artikeln