Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Artikel

LVU-lagstiftningen ständigt utvecklas och förändras och i denna artikel sammanfattar vi de viktigaste uppdateringarna från perioden 2017 till början av 2020.

Artikel

Signs of Safety har tagit fäste inom svensk socialtjänst de senaste åren. Denna krönika försöker att förklara hur detta förhållningssätt skapar ett positivt momentum inom arbete med familjer och hur det har anpassats till svenska förhållanden.

Artikel

Nationell granskning av missbruksvården för unga efterfrågar ökat samarbete mellan kommun och landsting på grund av allvarliga brister i socialtjänstens handläggning.

Nyhet

Från och med den 1 januari 2018 blir det genom ändringar i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen ett tydligare ansvar för socialnämnden att förebygga och behandla missbruk i form av spel om pengar. Genom lagändringen likställs spelmissbruk med substansmissbruk och personer med spelproblem får samma rätt till hjälp och stöd som personer med alkohol- eller drogproblem (folkhälsomyndigheten).

Artikel

I denna artikeln tar vi upp ämnet stress, ett ämne som de flesta av oss som arbetar inom socialtjänsten känner väl igen. Att förstå orsaker till stress inom vårt yrke, att hitta sätt att förhålla oss till den och att behålla våra stressnivåer inom rimliga gränser är viktiga aspekter som gör att vi lyckas bättre på jobbet och mår bättre. Med denna artikel lägger vi samtidigt grunden till ämnet om framgångsrika stresshanteringsstrategier för socionomer som vi tänker utveckla vidare också i våra nästkommande inlägg.

Artikel

Bedömningar av barns mognad är av central betydelse i socialtjänstens arbete med barn. Ämnet är komplext eftersom olika förutsättningar och aspekter gör varje bedömning unik. Socialnämndens handbok från 2015 i ämnet är ett ypperligt och självklart kunskapsstöd i en socialsekreterares arbete som vi gärna hänvisar till. Det är viktigt att involvera barn i utredningsprocessen och den presenterade handboken är ett bra metodstöd som erbjuder vägledning i hur det är bäst att göra det utifrån barns ålder och mognad.