Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Enkätundersökningen har riktat sig till ideellt, kommunalt och privat drivna skyddade boenden för våldsutsatta personer. I undersökningen framgår att 9 % av de skyddade boendena som besvarade enkäten hade en övre åldersgräns för flickor på 18 år som medföljande barn till en våldsutsatt förälder. Inget skyddat boende nekade barn under 18 år av kvinnokön att följa med sin våldsutsatta förälder.

För medföljande barn av manskön varierade åldersgränsen mellan 12 år och 18 år, med en medelålder om 15 år för de ideellt och kommunalt drivna boendena. De skyddade boendena i privat regi hade ingen åldersgräns för medföljande barn. Åldergränsen för pojkar på boendena medför i praktiken att barn till en våldsutsatt förälder som är pojkar riskerar att inte få samma skydd och stöd som flickorna, skiljas från sin förälder och syskon och lämnas kvar hos den våldsutsättande föräldern.

För rapporten i sin helhet: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-10-12

Dela artikeln