Välkommen till Socionomkrafts Kunskapsportal. Socionomyrket utvecklas ständigt. Samhällets utveckling, förändrade systemkrav, artiklar och publikationer från tusentals aktiva socionomer i Sverige och utomlands bidrar till ett brett spektrum av verktyg och metoder. Åsikter och diskussioner blossar upp där samhället tektoniska plattor möts för tillfället. Den här platsen ska bli en mittpunkt för kunskapsutbyte där alla socionomer, inte bara Socionomkrafter, ska komma att inspireras och utvecklas.  

Bedömningar av barns mognad är av central betydelse i socialtjänstens arbete med barn. Ämnet är komplext eftersom olika förutsättningar och aspekter gör varje bedömning unik. Socialnämndens handbok från 2015 i ämnet är ett ypperligt och självklart kunskapsstöd i en socialsekreterares arbete som vi gärna hänvisar till. Det är viktigt att involvera barn i utredningsprocessen och den presenterade handboken är ett bra metodstöd som erbjuder vägledning i hur det är bäst att göra det utifrån barns ålder och mognad.

Handboken har ett brett tillämpningsområde och förutom socialtjänsten lämpar den sig även för hälso- och sjukvården, tandvården eller andra verksamheter som i sitt dagliga arbete möter barn och behöver göra bedömningar kring deras mognad. Behovet för mognadsbedömningar inom socialtjänsten uppstår inte minst från behovet att tyda och följa lagar i vilka barns mognad, och ålder, påverkar lagtextens tillämplighet. Diskussioner om åldersbedömningar har skapat en del motsättningar vilket bevisar hur svårt det är att skapa konsensus trotts att sakfrågorna är mycket viktiga och i vissa fall helt avgörande.  Mognadsbedömningar lär inte bli enklare och kräver både bra kunskapsorientering, erfarenhet och i en del fall fingertoppskänsla för vad som är viktigt.

Handboken går igenom ämnet i tre delar.
Del 1 ”Mognadsbedömning och barns delaktighet”, beskriver och resonerar kring de lagrum i socialtjänstlagen, lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, patientlagen och tandvårdslagen som har betydelse för bedömningen av barns mognad. Avsnittet avslutas med några saker att tänka på inför samtal där en bedömning av barnets mognad kan vara aktuell.

Del 2 ”Barns utveckling – en översikt” är en kunskapssammanfattning av hur barns utveckling typiskt ser ut. Inledningsvis diskuteras olika aspekter av barns utveckling, därefter presenteras vad som är typiskt för barn i olika åldrar och till sist redogörs det för olika faktorer som kan komplicera utvecklingen.

Del 3 ”Fallbeskrivningar och diskussionsfrågor” består av ett antal exempel på situationer där en bedömning av barnets mognad är central. Varje fall följs av ett antal frågor som är tänkta att starta diskussioner kring mognadsbedömningar och barns delaktighet.

Ladda ner handboken: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2015/2015-12-22

Dela artikeln