TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Våra tjänster: Socionombemanning

1 2 3 4

Lösningsfokuserad familjebehandling

Socionomkraft i samarbete med Aviva Suskin-Holmqvist (legitimerad klinisk psykolog, legitimerad psykoterapeut, statlig handledarkompetens) erbjuder ett tjänstepaket för stöd med arbete med komplexa socialtjänstärenden där en lösningsfokuserad familjebehandling integreras i barnavårdsutredningen. Denna arbetsmodell passar i arbete med multiproblem ärenden, ärenden där man har svårt att etablera kontakten med familjen och oron är hög; eller ärenden som har handlagts på socialtjänsten vid flera tillfällen utan tillräcklig förändringsframgång.

Med hjälp av den lösningsfokuserade utredningsmodellen arbetar man tillsammans med familjen för att förebygga risker och hitta förändringsmöjligheter; för att aktivera och engagera nätverket och för att stärka samarbetet mellan familjen och socialtjänsten. Detta tjänstepaket innebär en kortare utredningstid samtidigt som effektiva förändringsprocesser initieras: familjens förändringspotential identifieras, tas till vara och med hjälp av den lösningsfokuserade familjebehandlingen stärks och förankras de positiva förändringarna. I många fall förebygger modellen även placeringar.

Vi skräddarsyr omfattningen och upplägget av detta tjänsteerbjudande utifrån komplexiteten i det presenterade ärendet samt utifrån uppdragsgivarens önskemål.