TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Samarbete för bättre konsulttjänster

I socionomyrket är människor källan och ändamålet för all ansträngning. Mycket kretsar runt kommunikation, motivation, kunskap och vilja. Som konsultföretag har vi redan valt. Vi vill hjälpa andra, bidra, skapa långvariga relationer och samarbeta. Läs mer om våra strategiska samarbeten som skapar mervärde och levererar resultat.


Socionomkraftverk -  vårt partnernätverk

"Socionomkraftverk" - vårt partnernätverk för underleverantörer

Är du en duktig socialsekreterare? Kanske är du erfaren IFO- eller verksamhetschef och söker uppdrag? Som underleverantör hos oss får du förmånliga villkor och ett varmt omsorgsfullt omhändertagande. Vi har utvecklat ett lojalitetsprogram för underleverantörer vilket innebär att du som partner till oss erbjuds förstahandsinformation om nya uppdrag.

, sedan .

HILiT AB

HILiT - Aviva Suskin-Holmqvist

Aviva Suskin-Holmqvist är en legitimerad klinisk psykolog, legitimerad psykoterapeut med statlig handledarkompetens. Aviva har mångårig erfarenhet av behandlingsarbete, handledning och utbildning utifrån den lösningsfokuserade modellen. På Socionomkraft använder vi oss av lösningsfokus som metodik, och Avivas kurser inom denna modell är tillgängliga för alla våra anställda. Socionomkraft samarbetar också med Aviva i fråga om att erbjuda socialtjänster stöd med svåra och komplexa ärenden genom att genomföra intensiva utredningar i kombination med lösningsfokuserad familjebehandling.


KCNC AB

KCNC - KompetensCentrum för Nyanställd Chef

KCNC är ett modernt konsultföretag med arbetsmetoder som bygger på det lösningsfokuserade förhållningssättet och fokus på organisationens nyanställda socialsekreterare och chefer. Vårt samarbete består av gemensamma bemanningsuppdrag samt utbildningsverksamhet riktat mot socialsekreterare och chefer inom kommunernas socialtjänster.