TILL KUNSKAPSKRAFT >>
img01

Partnernätverk för underleverantörer

Har du egen firma och söker uppdrag inom socialtjänst? Då vill vi ha kontakt med dig. Vi söker långsiktiga samarbeten med erfarna yrkesutövare som står såsom vi för socialt arbete av högsta kvalitet och nöjda uppdragsgivare. Läs mer om vad vi kan erbjuda dig som samarbetspartner. Lediga uppdrag just nu

Tillgång till uppdrag och ramavtal

Vi upphadlar ramavtal med kommuner och arbetar sedan långsiktigt med att bygga upp trovärdighet och tillit hos våra kunder. Detta är kärnan i vår strategi och något vi har lyckas med väl. Vi prioriterar kundrelationer där krav på erfarenhet, specialistkompetens eller ledarkunskaper spelar större roll och uppskattas/efterfrågas av beställaren. Vår ambition är att på detta sätt kunna erbjuda våra underleverantörer bättre villkor än konkurrerande bemanningsföretag.

Geografisk täckning

Vi har idag genom ramavtal en stark kundbas i Stockholms län, Blekinge samt östra Skåne. Västra götaland och Uppsala län är två regioner där vi utökar vår närvaro med flertal nya ramavtal. Förfrågning från andra delar av landet är också aktuella. Kom ihåg bara att vid en kundförfrågan måste vi oftast agera snabbt. Ta kontakt med oss i god tid för att kunna ta del av vårt erbjudade.

Utvecklingsorienterat samarbete

Som underleverantör hos oss får du extra bra stöd inom yrkesutövning. Vi ser till att du får nödvändig handledning, arbetsro och trygghet i ditt arbete hos kunden. Hos oss har du möjlighet att ägna dig åt dina primära arbetsuppgifter. Vi ser till att du får konkret feedback på dina arbetsinsatser som är en förutsättning för din utveckling.

Partnernätverk och lojalitet

För att bygga ett starkt varumärke i en fötroendebransch som socialtjänst granskar vi alla underleverantörer innan vi ingår ett partnerskap. Gediget CV, referenser och personlig intervju är en start. Lojala partner som levererar hög kundnöjdhet får sedan räkna med fler förfrågningar med bra villkor från oss. Hos oss är du inte bara en mejladress i databasen. Vi vill veta vem du är, vad du har gjort och vart du vill härnäst. Vi vill att du lyckas! Då lyckas vi.