TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Socionomkonsult­s frågor och svar

Vi har samlat några svar om hur det är att jobba som socionomkonsult. Kolla och bokmärka gärna var portal för hitta lediga konsult­uppdrag nära dig. Är just din fråga fortfarande obesvarad?

till oss så svarar vi och kanske finns den med på listan vid nästa upplagan.

Vilka lediga uppdrag för socionomkonsult­er finns just nu ?
Varför ska jag välja att bli konsult?

Att vara konsult är spännande och utvecklande. Flexibiliteten är en stor fördel då man som konsult ofta kan styra sin egen arbetstid. En annan fördel är att man har möjlighet att testa flera olika arbetsområden inom socialtjänsten och möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser. Detta bidrar till en utökad kunskap, ett större nätverk och en individuell utveckling. Som konsult kombinerar man friheten och möjligheten att pröva olika arbetsplatser i den arbetsform som passar en bäst, antingen som fast anställd eller som underleverantör. Som konsult har man också möjligheten att fokusera mycket på klientarbetet och sin roll som socialarbetare.

Vad behövs för att lyckas som konsult?

Som konsult förväntas man kunna vara självständig och strukturerad. En bra samarbetsförmåga och en förmåga att kunna anpassa sig till olika arbetsplatser är en stor fördel om man arbetar som konsult. Kunderna efterfrågar ofta minst 3 års erfarenhet, men längre erfarenhet ger ofta en fördel vid tillsättning av nya uppdrag.

Hur är det att arbeta som konsult hos Socionomkraft?

Som socionomkonsult på Socionomkraft blir du en del av ett företag som fokuserar på individuell utveckling hos varje enskild konsult för att du, som konsult, ska kunna känna att du är stimulerad, inspirerad och uppnår dina yrkesmål. Vår fokus ligger på tydlighet vad gäller ramar för och förväntningar på uppdrag så att du som konsult vet exakt vad som ingår i ditt arbete hos uppdragsgivare. Hos oss får alla socionomkonsulter en teamledare som stödjer och leder dem i arbetet ute hos uppdragsgivare. På det sättet ser vi också till att det finns tillräckligt med tid för vila och återhämtning efter arbetsvardagen. Vi träffas vid gemensamma aktiviteter och trivseldagar för att lära känna varandra som socionomer och medmänniskor.

Fördelen med ett mindre företag som Socionomkraft är att organisationen blir mer effektiv och personlig. Det är aldrig lång väg till beslut.

Vad är ett konsultuppdrag?

Ett uppdrag på Socionomkraft är det arbete man utför hos den kommun/socialtjänst som blir ens uppdragsgivare. Uppdragens tidsperiod och omfattning kan variera. Snittperioden för ett uppdrag är sex månader. Det finns även möjlighet till kortare och längre uppdrag samt möjlighet att ta uppdrag i andra delar av landet, om du har intresse av att resa. När du kommer till din uppdragsgivare, får du ett antal ärenden att arbeta med. Du följer uppdragsgivarens policy och arbetsrutiner i ärendehandläggningen och i övrigt den lagstiftning som gäller. Myndighetsutövningsrollen i fråga om beslutsfattande ligger inom kommunen så du står inte för beslut i ärenden utan endast för bedömning. Vi ser till att det finns tydliga ramar för och uttalade förväntningar på vad som förväntas av dig i ditt uppdrag.

Vilka villkor och förmåner erbjuder Socionomkraft?

Socionomkraft erbjuder konkurrenskraftiga anställningsvillkor och förmåner. Socionomkraft tillämpar individuell lönesättning och har fokus på individuell kompetensutveckling. Socionomkraft har tecknat kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet. Genom kollektivavtalet omfattas du av tjänstepensionsförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring samt trygghetsförsäkring vid arbetsskada.

Vilka anställningsformer är de vanligaste?

Vi använder både tillsvidareanställda och uppdragsanställda konsulter. Vi ser till att hitta ett nytt uppdrag till dig som är uppdragsanställd när ditt nuvarande uppdrag börjar närma sig sitt slut.

Jag har en egen firma och är intresserad av ett hitta ett uppdrag, hur går jag tillväga?

Om du har egen firma, kan du välja att samarbeta med oss som underleverantör. Då hittar vi ett uppdrag åt dig utifrån dina kompetenser och önskemål. Medan du utför uppdraget hos uppdragsgivaren får du ta del av liknande stöd och handledning som våra egna socionomkonsulter.

Vilka utvecklingsmöjligheter har jag som konsult på Socionomkraft?

Socionomkraft satsar på att få människor att växa i sin yrkesroll. Vi satsar på individuell personlig och professionell utveckling där vi tillsammans med dig formulerar dina mål och identifierar dina utvecklingsmöjligheter utifrån dina önskemål och realistiska förutsättningar. För oss är det lika viktigt att du kan växa i din roll som socionomkonsult, som att vi kan hålla dig sysselsatt.

Kan man lätt förlora jobb som konsult när uppdrag försvinner? Vilka jobbgarantier har man som anställd på ett bemanningsföretag?

Som anställd konsult på Socionomkraft är du fast anställd efter sex månaders provanställning. Du förlorar inte din anställning hos oss så fort det inte finns uppdrag. Du har vidare trygghet genom att du erhåller din månadslön oavsett om det finns ett kommande uppdrag eller inte. Socionomkraft är dock så klart intresserad av att hitta ett uppdrag för dig så att du har en pågående sysselsättning.

Innebär konsultjobb långa resor eller veckor borta från familjen?

Vi på Socionomkraft är lyhörda till våra socionomkonsulter och deras önskemål om vad de önskar för uppdrag och reseavstånd till arbetsplatsen då vi anser att människor mår bäst om de trivs med sina arbetsvillkor. Du har därför möjlighet att påverka din arbetssituation i fråga om uppdragets karaktär, längd och avstånd.

Småbarnsförälder och socionomkonsult, går det ihop?

Att arbeta som socionomkonsult hos Socionomkraft innebär en mer flexibel arbetsvardag då du har större frihet att planera dina arbetstider. I många fall finns det även möjlighet att arbeta hemifrån. Allt detta möjliggör att man lätt kan kombinera familje- och arbetslivet.

Jag har lång erfarenhet av handläggning inom Barn och Ungdom, finns det möjlighet att pröva andra områden?

Socionomkraft satsar på personalens utveckling i form av utbildning, metodutveckling och handledning. Om du önskar utveckla dig inom andra områden finns det möjlighet att prova på andra uppdrag. Vi har erfarna teamledare som då kommer att vägleda och handleda dig i ditt nya arbetsområde. Vidare finns det möjlighet att även ta chefsuppdrag och mentorsuppdrag både internt och externt.

Till vilken utsträckning kan jag styra vilka konsultuppdrag jag får? Kan jag tacka nej till ett uppdrag?

Vi på Socionomkraft är lyhörda till våra konsulter i deras önskemål om uppdragets karaktär, längd och avstånd. Du har därför möjlighet att påverka din arbetssituation främst när det finns flera uppdrag att välja på. Finns det inte flera uppdrag att välja på kan du behöva ta det uppdraget som finns men då under begränsad tid tills vi hittar ett uppdrag som du trivs med och känner dig inspirerad av.

Varför skulle jag välja Socionomkraft när det finns många bemanningsföretag att välja på?

På Socionomkraft får du personligt mottagande och känner alltid att ditt arbete är viktigt. Du har möjlighet till kontinuerlig personlig och professionell utveckling genom utbildning, metodutveckling samt intern och extern handledning. Du har möjlighet att prova på spännande och varierande uppdrag och du har alltid möjlighet att få stöd och uppbackning i svåra arbetssituationer. Du får en arbetsplats som erbjuder dig trygghet vad gäller dina anställningsvillkor och som ser till att du har arbetsro och en rimlig arbetsbelastning ute hos kund. Socionomkraft är ett mindre företag som erbjuder dig möjlighet att kunna vara nära och påverka beslutsfattandet. På Socionomkraft får du en inspirerande arbetsplats med ett team av drivna, professionella och nyfikna socionomer. Du har möjlighet att ägna dig åt konkret och kvalitativt socialt arbete och tillsammans med andra likasinnade socionomkonsulter kan du bidra till metodutveckling inom vårt arbete.

Jag hörde att jobba som konsult är ensamt, blir det någon gemenskap på arbetsplatsen?

Gemenskap är en viktig aspekt för vårt företag. Socionomkraft arbetar aktivt för en gemenskap- och tillhörighetskänsla som är viktig för socionomkonsulter när de är ute hos kund och inte ingår i uppdragsgivarens organisation. Vi ser till att anordna utbildningar, föreläsningar, studiebesök och gemensamamma trivselaktiviteter med våra konsulter. Hos oss ingår du i ett konsultteam som stöttar varandra och är måna om varandra. Hos oss känner du gemenskap med dem du arbetar med.

Du har kontakt med en erfaren teamledare som du alltid kan kontakta om du vill få handledning i dina ärenden eller bolla din arbetssituation med. Din teamledare har också regelbunden kontakt med dig när du är ute hos din uppdragsgivare för att se till att du har en fungerande arbetssituation och rimlig belastning.

Är det en fördel att vara anställd på ett auktoriserat bemanningsföretag?

En auktorisation är ett bevis på att företaget är välskött och erbjuder trygga och rättvisa anställningsvillkor. Auktorisationen är ett kvitto på företagets långsiktiga ambition att leva upp till branschens bästa praxis och efterlevnad granskas regelbundet av bemanningsbranschens intresseorganisation Almega. I konkreta termer betyder detta bland annat att anställda erbjuds en trygg pension genom ett tilläggspensionsavtal (ITP), arbetsvillkor enligt kollektivavtal med Unionen och Akademikerförbundet SSR samt viktiga branschspecifika ansvarsförsäkringar. Socionomkraft är ett auktoriserat bemanningsföretag med målsättningen att överträffa auktorisationsvillkor i vår strävan att erbjuda attraktiva arbetsvillkor till våra anställda.