TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Socionomkonsulter för socialtjänsten

Vi är en nischleverantör av kvalitativa konsulttjänster inom socialtjänsten. Hög kompetens, lång erfarenhet och kundbemötande är huvudingredienser i våra erbjudanden. Våra kunder kan lita på oss som förstahandsval bland leverantörer inom våra specialistområden. Kontakta oss när du behöver hyra en socionomkonsult (socialsekreterare, handläggare) eller ha hjälp med en kompetenshöjande förstärkning på din arbetsplats.

Anledningar till att hyra in en socionomkonsult kan vara olika. Förutom traditionell socionombemanning - utjämning av tillfälliga arbetstoppar - hjälper vi våra kunder med uppdrag som kräver särskild diskretion, intensiva utredningar, där specifika domän- eller språkkunskaper efterfrågas, osv. Med hjälp av våra tjänster kan ni trots tillfälliga omställningar i er organisation minimera påverkan på verksamheten och fortsätta erbjuda bra service till kommunens invånare.

Våra specialistområden är utredningar inom Barn och Ungdom, Ensamkommande Flyktingbarn och Unga, Vuxenområde, Försörjningsstöd och LSS. Vi hjälper gärna även med bemanning av seniora positioner och interimschefer inom IFO. Vi lyssnar och väljer den bästa kandidaten för uppdraget utifrån flertal kriterier. Vi ser till att det blir en matchning utifrån både kundens och konsultens perspektiv. Det är våra motiverade medarbetare som gör skillnad.

Vårt engagemang slutar inte med tillsättning av en socionomkonsult. I Socionomkraft får ni en komplett partner som levererar lösningar och följer upp resultat - en beprövad metod som har hjälpt oss att skapa långsiktiga affärsrelationer och återkommande kunder.

Läs mer om våra tjänster

Seniora socionomer

Seniora socionomkonsulter

Självgående och drivande socionomkonsult­er med erfarenhet av att avhjälpa alla typer av ärenden.

Läs mer
Lösningsfokuserad familjebehandling

Lösningsfokuserad familjebehandling

Individuellt anpassad arbetsmodell för komplexa ärenden med multiproblem och oro för återfall.

Läs mer
Handledare/mentorer

Handledare/mentorer

Våra erfarna handledare och mentorer kan hjälpa era nyanställda med genomgripande introduktion till yrkeshantverk.

Läs mer
Interimschefer

Interimschefer

Chefer eller gruppledare med lång erfarenhet från kommun/socialtjänst.

Läs mer