TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Ett hem för socionomkonsulter,
ett nischföretag för socionombemanning...

Att satsa på människa - tron att den vill utvecklas - är vägledande inom vår bransch. Vi står för respekt och omsorg inom yrkets alla led. Vi ska uppnå våra mål och yrkesmässiga löften genom specialisering och ständig strävan efter kvalitet och förbättring, berättar Konsultchefen och tillika VD:n Olga Zakrjevskaia Olga Zakrjevskaia on LinkedIn

Starkt team av specialister

Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag för socionomer som erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom socialt arbete. Ledstjärnan för oss är att utforma konsulttjänster som går hand i hand med den aktuella utvecklingen inom socialt arbete. Socionomkraft är inget renodlat bemanningsföretag, utan snarare en unik verksamhet vars strävan är att skapa ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer som vill utvecklas och som vill bidra till yrkesutvecklingen. Vi anser att detta är en nödvändig satsning för att fortsatt kunna utöva socialt arbete av hög kvalitet.

Fokus på kvalitet

Socionomkraft står för professionella insatser till kommuner. För att möjliggöra detta satsar vi på professionell utbildning samt personlig kompetensutveckling hos våra anställda. Satsning på kunskap gynnar inte bara oss som företag och anställda, utan likväl de kunder som anlitar våra tjänster, och viktigast, de klienter vi arbetar med. Som ett auktoriserat bemanningsföretag tar vi inga genvägar för att uppfylla branschens bästa praxis i både affärsetik och personalfrågor. Vi försäkrar att den kund som anlitar oss bemöts av fullfjädrade socionomer som arbetar med klienten i fokus och kvalitet som en utgångspunkt.

Vår vision

Vi ser socialt arbete som en förändringsprocess där människor är aktivt delaktiga och stärks i att hitta egna fungerande vägar ur sin svåra situation. Vi tror på respekt och omsorg inom yrkets alla led, och tillsammans med våra anställda satsar vi på att utveckla våra arbetsmetoder för att erbjuda effektiva och kvalitativa tjänster. Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som är fylld av stimulans och arbetsglädje där man har möjligheter för vidareutveckling. Vårt mål är att driva en verksamhet som förvaltar och värdesätter duktiga socionomer som anser att kvalitets- och kunskapsutveckling är en kärna i socialt arbete.

Stockholm

Huvudkontor