TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Våra tjänster: Socionombemanning

1 2 3 4

Hyra handledare/mentorer till socialtjänsten

Socionomkraft erbjuder handledar- och mentortjänster till kommunernas socialtjänst. Utgångspunkten för mentorerna är att stötta mindre erfarna socialsekreterare i deras träningsprocess mot att bli fullfjädrade socionomer genom en trygg introduktion till en yrkeskarriär.

Handledartjänster ges på plats hos er av våra seniora konsulter och erbjuder utrymme till reflektion och träning utan att detta belastar er befintliga personal. Våra handledare/mentorer stöttar er personal med ärendehandläggning, ärendeprocesser och arbetsstruktur i arbetet med myndighetsutövning genom medhandläggarskap vilket innebär kontinuerligt mentorskap i olika arbetssituationer.

Handledartjänster utgår ifrån socialtjänstens behov av kvalifikationer och kunskaper som krävs för att kunna bemästra arbetet med myndighetsutövning. Detta möjliggör att även mindre erfaren personal kan ta hand om handläggning av ärenden av olika komplexitetsgrad på ett professionellt och rättssäkert sätt.