TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Våra tjänster: Socionombemanning

1 2 3 4

Hyra senior socionomkonsult

Socionomkraft erbjuder seniora socionom­konsulter för bemanning vid tillfällig personalbrist eller större omställningsprocesser inom er organisation. Våra konsulter har lång erfarenhet av arbete med myndighetsutövning och kan hantera ärenden av olika komplexitetsgrad. Genom lång erfarenhet av konsultyrket och gedigen intern och extern handledning säkerställer vi hög kvalitet i varje uppdrag från socialtjänsten.

Våra konsulter utgår ifrån professionellt och personligt bemötande av klienter, där stor vikt läggs på respekt och ödmjukhet. Våra arbetsinsatser är effektiva utan bekostnad på kvalitet.

Vi skräddarsyr lösningar för socialtjänsten beroende på era behov;

 • Behov av att fylla upp till ordinarie bemanning på socialkontoret: handläggare eller interimschefer
 • Ärenden som kräver utredning och behandling parallellt
 • Intensiva utredningar
 • Ärenden med speciella objektivitetskrav som kräver oberoende utredning
 • Specialiserade uppdrag
  • Barn och Ungdom (BoU)
  • Familjerätt
  • Ensamkommande Flyktingbarn
  • Socialpsykiatri
  • Vuxen
  • Arbete och Försörjning

Med hjälp av våra socionomkonsulter kan ni trots tillfälliga omställningar i organisationen minimera påverkan på er verksamhet och fortsatt erbjuda god service till kommunens invånare.

Konsulternas kompetensutvecklingsplan