TILL KUNSKAPSKRAFT >>

Kvalitet

Socionomkraft står för professionalitet och betonar därmed vikten av ett kvalitativt, respektfullt och rättssäkert förhållningssätt gentemot dem vi möter och arbetar med. För att vår verksamhet ska hålla hög kvalitet utför vi kontinuerliga kvalitetsgranskningar av våra tjänster. Genom dialog med våra kunder och öppenhet gentemot deras feedback ämnar vi att erbjuda socionomtjänster av professionell dignitet. Vidare tror vi starkt att engagemang och kompetens leder till bästa resultat och därför satsar vi på ett gott förvaltarskap av duktiga socionomer. Vi har en utvecklad personalpolicy vars grundstenar är kompetensutveckling och välmående hos våra anställda.

Kunskap

Vi tror att kvalitet skapas ur kunskap och att kunskap i sin tur generar positiv förändring. Professionalitet baseras på applicering av kunskap i arbetet och detta stärker rättssäkert förhållningssätt. Vi tror vidare på att kunskap- och kompetensutveckling hos våra anställda bidrar till ökat engagemang och motivation, vilka är viktiga för ett genuint socialt arbete. Vi anser att de kommuner som anlitar oss ska garanteras ett gott arbete från våra socionomer som arbetar under trygga och utvecklande förhållanden.

Personligt Mottagande

Vi tror att varje människa är unik och därför står vi för personligt mottagande av var och en utifrån dennes specifika personlighet. Detta gäller inte bara de klienter vi möter utan likväl de förhållanden vi arbetar under. Vi tror att människan vill utvecklas och vi arbetar för att skapa förutsättningar för detta baserad på individuella behov.